Album

Trà Việt

Chuồn chuồn điểm thủy có đôi ;-) lâu lâu rồi mới lại trà sáng ở quán.