Album

Hzt

Hzt No Doubt là thần thánh phương nào O.o có phải cái fs ọp ẹp hồi xưa sau tgian dài lặn ngụp tưởng sụp cmnr chứ O.o sao mấy chụy comeback hoành tráng quá vậy O.o cmn chụp còn đẹp hơn ối fs bh chứ O.o... chụy này với seaseide làm e cắn lưỡi ko hà O.o
Hands At Work Feets too:) Hzt Berlin Dance Performance Practices Rehearsals Speach