Album

Gûzel Sanatlar Eğitimi Bôlûmû Resim-İş Ôğretmenliği ABD

Mozaik... Yeni tecrubeler :)