Album

受了點傷

把一個人的溫暖,轉移到另一個的胸膛。2014.12.15 這輩子就妳 愛的代價 愛了才懂 受了點傷
Be a better man 受了點傷 愛的代價 愛了才懂
你若不離 我定不棄 受了點傷 愛的代價 終究是夢一場 Edda 愛了才懂
RC的大家都知道我心情不好,癡呆蜂也知道,但是沒有人知道為什麼。2014.12.16 受了點傷 愛了才懂 你的謊說的自然