Album

Tagaytaywedding

Dahil nagbakasyon ang driver ko at sekretarya... Dito muna ako kay Amigo Michael at Amiga Liza sumama.. ? Bakasyon Tagaytaywedding Byahe Carpool ramiljillnuptial