Album

Lovescuddles

My boy left me to go to gym so I let in my other fav boy for cuddles ? Lovescuddles Staffy Staffygram Staffysmile staffysofinstagram staffordshirebullterrior bluestaffy blueenglishstaffy photooftheday