Album

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เคยกินบ่าว หร่อยนะ
บอกแล้วว่าให้ลดน้ำหนักๆไม่เชื่อยางทนไม่ไหว ระเบิดตัวเองเลย 🎈👻