Album

ว่าง

เสย. Kuftf2015 ว่าง
เก้าอี้ตัวเก่า ว่าง
Shark ว่าง
ทำหน้าเหนือ.. เหนือมนุษย์ ว่าง
อิแอมป์แรดอ่อนหัด วะฮ่าฮ่า คือกุแม่งไปแอคแทคเองแหละ ว่าง จิตหงุดเงี้ยว
ว่าง ว่าง