Album

วัดพระธาตุปูเข้า

พระเชียงแสน สิงห์หนึ่ง (องค์กลางเป็นองค์จริง, องค์ซ้ายเป็นรูปจำลอง อนุญาตให้ปิดทองได้) ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะคับ... สาธุ...???
พระเชียงแสน สิงห์หนึ่ง...เก่ามากนะฮับ 1,300 ปีโดยประมาณ
เซียมซี 2 ที่จะเป็นไรมั้ยเนี่ย...ก็มันไม่รู้อ่ะ ? (แต่ใบนี้ดีจุง?)