Album

ترسناک

هه گربه ترسناک خوف شب cat eye چشم night چشم های این گربه خراب شده ... به فلاش حساسیت داره ... خودم عکس هارو دیدم ترسیدم
2 عالی لایک بهترین فیلم Her Günün Iyi Iyi 😜 👌Perfecto. 💕 Takip :) 👍👍👍👍👍👍👍👍 Top10 Korku Mükemmel Harika ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ⭐⭐⭐⭐⭐ Like4like Horror Vía Film Day Love Beauty MOVIE ترسناک
3 ترسناک MOVIE Beauty Love Day Film Horror Like4like ⭐⭐⭐⭐⭐ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Vía Harika Mükemmel Top10 Korku 👍👍👍👍👍👍👍👍 Takip :) 👌Perfecto. 💕 Iyi Iyi 😜 Her Günün فیلم بهترین عالی لایک
. بعضی دشویی ها ترسناک هستن بعضیاشون ترسناکتر ولی بیشترشون خوفناکن حالا اگه در توالت قفل نداشته باشه که وضع وحشتناک تر هم میشه به گزینه بالا اگه گزینه های پائین رو اضافه کنید خیلی سکته آور ترِ بیرون شهر باشه لامپ روشن و خاموش بشه صدای زوزه سگ و گرگ بیاد خود سگ و گرگ رو دیده باشید توالت سر پر باشه وضعیت شکم شما بد باشه صدا دمپایی هوا سرد آب_قطعه صدا سرفه درو هل بدن بیشتر هل بدن و در آخر از بالا در نگاه کنن 💃💃💃💃 Scaryplace Wc Bnw Bnw_life Bnw_captures Bnw_demand Bnw_iran سیاه_سفید
Annabelle Like4like ⭐⭐⭐⭐⭐ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Harika Mükemmel Top10 Korku 👍👍👍👍👍👍👍👍 Takip :) 👌Perfecto. 💕 Her Günün Iyi Iyi 😜 فیلم بهترین لایک عالی Love Beauty MOVIE Day Film Horror ترسناک لیلا♡
. کرم سبز هیچ وقت فکر نمیکردم یه کرم یک سانتی انقدر ترسناک باشه . . . موبایلوگراف ماکروگرافی ماکرو Macro Mobilgrafia Worm Macrophotography Face
. . . در میان اخبار روزنامه های امروز خبر عشق و علاقه یک پیرزن تهرانی به زباله برایم جالب بود البته از این جهت که مرا یاد اوایل دهه ۷۰ و فیلم دزد_عروسکها انداخت . . . یادش بخیر پیرزن جادوگر این فیلم برای هر کودکی در آن دوران ترسناک بود چون در آن بازه تاریخی بچه ها هنوز با زامبی ها و خون_آشامهای امروزی آشنا نشده بودند ! . . . بگذریم که در آن دوران به این باور رسیده بودیم که این جادوگرها وجود خارجی ندارند اما گویا واقعا در اشتباه بودیم زیرا امثال این پیرزن زباله دوست و فرزندانش سالهاست که در بین ما حضور دارند ! آفتاب_یزد