Album

Ở Nơi Đó Có Người Đang Buồn

cho phép bản thân gục ngã, đôi phút r thôi.... mạnh mẽ hoài mệt mỏi lắm.. cần lắm 1 vòng tay thật chặt, đông sang rồi ??