Album

บ.บี.เค.เม็ททอลชีท พระราม2 จำกัด

อย่ามองปัญหาให้เป็นเรื่องใหญ...จงมองให้มันเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูป...หน้าสู้แล้วชู 2นิ้ว