Album

Direnhevsel

Dünya kültür mirasına girmeye aday 8 bin yıllık tarihi Hevsel bahçeleri iktidar taşeronları elinde betonlaşıyor. HevseldeKatliamVar Direnhevsel Diyarbakır
Erbane Direnhevsel