Album

ฉันเชื่อความรู้สึกมันสำคัญกว่าสิ่งใด

มันแปลกๆนะบอล เค้าก้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วบางที มันเหนื่อยมันล้า มันเจ็บนะบางที ฉันเชื่อความรู้สึกมันสำคัญกว่าสิ่งใด