Album

ฟ้าสวยๆ

EyeEmNewHere Nature ความงามอยู่รอบตัวเรา ความสวยงามอยู่ที่การมอง ภาพที่ไม่สวยสำหรับคนอื่นมอง เเต่ถ้าสวยสำหรับเรามองก็พอ ธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเองได้ (The Siam Academy) ฟ้าสวยๆ เราเลือกเอง เรามีหน้าที่เพียงแต่ยอมรับและทำใจกับสิ่งต่างๆ ต้นไม้ใหญ่ย่อมมีร่มไม้เยอะ Outdoors EyeEmNewHere EyeEmNewHere
ฟ้าสวยๆ