Album

But turn it into motivation

Đích đến của tôi là 30. Cái tuổi chín muồi và vững chãi cho em. Liệu rằng em có chấp người đàn ông 30 đang loay hoay với địa vị của mình Worry About Our Future But Turn It Into Motivation My Lucky Strike i know you wanna love a man, not a boy, so i become to be stronger and stronger every single day, everytime i survive.