Album

Hearthurts

Chắc có lẽ vẫn không cứu mqh này đc nữa rồi . Ngta bảo rằng họ không xứng với mình . Nhưng họ đã làm mình cảm thấy ngày càng thương nhiều hơn thì phải làm sao . Bảo dứt là dứt thì đau . Hay im lặng thời gian để mọi thứ dần dần tự trôi hả Looking At Camera Daughter Teenage Girls Sadday Hearthurts
I guess it does hurt more than I thought that I can't see you everyday like we used to ? Nosleep  Hearthurts Missyou Missinhim sad sorry