Album

CmeowColorCollection

CmeowColorCollection :3 Màu mới của C'meow mix 3 màu xinh hơm :D Từ 2 đến 4 màu :15k/vòng Từ 5 đến 7 màu : 20k/vòng Đặt qua sms/viber :0915.530.078 nha :D 1 ngày có :D
:* CmeowColorCollection
CmeowColorCollection :3 Mẫu mình mix :* Các mẫu này 15k/vòng nhé :* Các bạn đặt qua sms/viber :0915.530.078 nha Tự mix từ 2 đến 4 màu :15k/vòng Mix từ 5 đến 7 màu : 20k/vòng Ship từ 3 vòng trở lên :*
Mẫu mới :* Đen phối j cũng đẹp và cá tính hơn :D Mỗi ngày ra 1 2 mẫu :* Các bạn đặt vòng viber mình gửi màu cho các bạn mix theo ý thích nhé :* 0915.530.078 :3 CmeowColorCollection
Khách mix 2 màu đơn giản nè :* Liên tưởng Sully ghê hhhe :* Các bạn viber đặt nha : 0915.530.078 :3 CmeowColorCollection
Mẫu Rainbow 6 màu :* 20k/vòng nhé :D Đặt trước 1am. Sms/viber :0915.530.078 Hôm sau lấy hàng từ 2h - 9h. Chỉ dẫn khi đến lấy : các bạn dừng trước số 11-13 Huỳnh văn bánh.pn Call mình ra đưa : 0168.255.5151 :3 Đặt theo khách tự mix : từ 2 đến 4 màu : 15k/vòng từ 5 đến 7 màu : 20k/vòng Ship từ 3 vòng trở lên :* TP.HCM CmeowColorCollection
OnePiece Dress CmeowColorCollection Whitedress HighHeels Red Lips Redshoes