Album

ความจริงก็ยังคงเหนื่อยและกำลังจะสลบ

สุขใดไหนเล่า เท่ารู้ว่าคนชอบขนมเราโลกสวยสินะ ความจริงก็ยังคงเหนื่อยและกำลังจะสลบ ขอบคุณ Coshem