Album

อะลูมิเนียม

ลูกนี้ยิงทีใจหายวูบ นึกว่าจะต้องสังเวยอีกหนึ่งดอก ยิงธนู ลูกธนู ปักคาราวตากผ้า อะลูมิเนียม ใจหาย เกือบ สังเวย ลูกธนูอีกหนึ่งดอก