Album

ไม่ได้กินตั้งนาน

ข้ า ว เ ฉ โ ป สี ล ม ไม่ได้กินตั้งนาน ยังอร่อยเหมือนเดิม อิ่ม
มื้อสุดท้ายของวันนี้ @mungkudtumu @note_zero @octoiijane @tuktatumu @ipurepure น้ำลายไหล ไม่ได้กินตั้งนาน มาม่าต้มยำกุ้งออริจินอล แซ่บอีหลี ต้องคลุกให้ทั่วกินระวังหก