Album

คือจะเป็นนาค

วันก่อนฮ่ะ คือจะเป็นนาค นางเลยขอตัด ตัดหูไม่ใช่ผม นางบอกนาคไม่มีหูนิ ดีนะห้ามไว้ทัน ไม่งั้นหูคงหาย @octoiijane