Album

С. Калиманци

остарял, болен и превързан боец, лежащ в засада Fujifinepix S5500
вкаменен трол