Album

ไร่ชาฉุยฟง (Choui Fong Tea) @แม่จัน เชียงราย

ให้เป็นวันสบายๆ ^^
อาจเป็นเพราะ แค่ความแตกต่างซึ้งความคิด อาจเป็นเพราะ ว่าเรานั้นมีไม่เหมือนใคร ชีวิต