Simodenegri

@simodenegri

Italian. Freezing time with my phone. Creator of the "street lamp monday" album. Nexus 5 and Canon sx500is. www.simodenegri.tumblr.com

3538 photos / 3572 followers

Simodenegri

50 minutes ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

53 minutes ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

10 hours ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

10 hours ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

10 hours ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

1 day ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

1 day ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

1 day ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

1 day ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

1 day ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

2 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

3 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

3 days ago

photo by Simodenegri

Simodenegri

3 days ago

photo by Simodenegri

loading...

...